Quay xổ số trúng tiền ảo miễn phí trên Binance

Quay xổ số trúng tiền ảo miễn phí trên Binance

Viết bài: admin - - Đọc: 714
Sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới Binance đang có event xổ số trúng thưởng tiền điện tử miễn phí, tổng giá trị giải thưởng lên tới 1.8 triệu USD

Để tham gia chương trình các bạn tạo tài khoản ở đây: Binance.com

Sau đó nhấn vào đây tham gia event.

Nhiệm vụ cuối cùng, in đậm là dễ làm nhất, nhấn vào DO IT xong share bài là xong.Giải thưởng bao gồm:

350 CHR

200 CHZ

500 DATA

20 DEXE

85 FRONT

800 TRX

NFT

Điều kiện nhận lượt quay thưởng:

Giới thiệu 1 thành viên đăng ký Binance nhận 1 lượt quay

Giao dịch tổng khối lượng (mua / bán) ≥ 6600 CHR trên các cặp giao dịch CHR +2

Giao dịch tổng khối lượng (mua / bán) ≥ 4000 CHZ trên các cặp giao dịch CHZ +2

Giao dịch tổng khối lượng (mua / bán) ≥ 9500 DATA trên các cặp giao dịch DATA +2

Giao dịch ≥ 200 DEXE với tổng khối lượng (mua / bán) trên các cặp giao dịch DEXE +2

Giao dịch ≥ 1600 FRONT về tổng khối lượng (mua / bán) trên các cặp giao dịch FRONT +2

Giao dịch ≥ 15000 TRX với tổng khối lượng (mua / bán) trên các cặp giao dịch TRX +2

Giao dịch tổng khối lượng (mua / bán) ≥ 10000 USDT trên các cặp giao dịch ký quỹ BNB USDⓈ +2

Giao dịch ≥ 1000 hợp đồng với tổng khối lượng (mua / bán) trên các cặp giao dịch ký quỹ BNB +2

Chia sẻ hoạt động này trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc cộng đồng tiền điện tử +1
 
Last edited:
Top