zkevm

  1. N

    Người Dùng Đang Chờ AirDrop Token Của ZkSync

    Sau bốn năm phát triển, thử nghiệm nghiêm ngặt, nhiều cuộc kiểm toán bảo mật và chương trình tiền thưởng lỗi, giải pháp lớp 2 [ETH] của Ethereum, zkSync Era, đã được mở hoàn toàn cho công chúng. Với điều này, zkSync Era đã trở thành Máy ảo Ethereum (EVM) đầu tiên tương thích với bản tổng hợp...
  2. N

    Polygon Phát Hành Thành Tích ZkEVM

    Polygon [MATIC] có rất nhiều điều để chia sẻ với cộng đồng tiền điện tử liên quan đến thành tích zkEVM của nó. Để cung cấp tính tương đương opcode EVM toàn diện cho trải nghiệm người dùng liền mạch và tính bảo mật của Ethereum, Polygon zkEVM là zk-rollup đầu tiên có sẵn mã nguồn. Theo một tweet...
Top