Tín Hiệu Đảo Chiều Bitcoin Cực Kỳ Hiếm Xuất Hiện Trên Chuỗi

Tín Hiệu Đảo Chiều Bitcoin Cực Kỳ Hiếm Xuất Hiện Trên Chuỗi

Viết bài: Linh Bư - - Đọc: 1205
Tín hiệu đảo chiều Bitcoin cực kỳ hiếm xuất hiện trên chuỗi


Nội dung
  • Tóm lại, chỉ số Dormancy Flow
  • Hiệu suất của Metric
Sự điều chỉnh nhanh chóng của Bitcoin đã dẫn đến sự biến động tăng đột biến, đây là một dấu hiệu tốt cho các nhà đầu tư dựa vào phân tích kỹ thuật làm phương pháp giao dịch chính của họ. Với sự biến động gia tăng, nhiều chỉ báo kỹ thuật và trên chuỗi đã đưa ra các tín hiệu đảo chiều tiềm năng. Chỉ số Dormancy Flow cũng là một trong những công cụ đang gợi ý về một sự đảo chiều tiềm năng đối với Bitcoin.

Tóm lại, chỉ số Dormancy Flow

Dormancy Flow là tỷ lệ giữa vốn hóa thị trường tiền điện tử và giá trị trạng thái không hoạt động hàng năm. Giá trị không hoạt động là Sự phá hủy Bitcoin chia cho khối lượng của nó. Sự phá hủy Bitcoin phản ánh khối lượng các đồng tiền đã giao dịch bằng cách nhân số tiền của mỗi giao dịch với số ngày kể từ khi những đồng tiền đó được chi tiêu lần cuối.


Bản thân chỉ số này có thể được sử dụng để xác định khi nào Bitcoin ở trạng thái tăng hay giảm. Bất cứ khi nào chỉ số này đạt đến giá trị gần 200.000, các nhà giao dịch sẽ mong đợi một sự đảo chiều trên thị trường.

Hiệu suất của Metric

Theo năm tín hiệu cuối cùng được cung cấp bởi chỉ số, sự thay đổi của Bitcoin đã diễn ra sau sự sụt giảm rất mạnh trong Dòng chảy hôn nhân. Xu hướng như vậy có thể gắn liền với sự sụt giảm hoạt động mạng thực sự phản ánh hành vi chi tiêu của các nhà đầu tư Bitcoin.


Khi chi tiêu thực sự trên mạng lưới giảm đáng kể, áp lực bán đang được coi là ít thâm dụng hơn và tài sản có nhiều cơ hội để bắt đầu tăng trưởng trở lại. Theo chỉ báo, tỷ lệ chi tiêu cao nhất trong hai năm qua là vào mùa hè, khi giá Bitcoin giảm từ 64.000 đô la xuống 29.000 đô la trong hai tháng.

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 42.000 USD sau khi tăng giá 2% kể từ ngày hôm qua.
 
Top